ODBORNÉ ČINNOSTI

PUBLIKACE A ČLÁNKY

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

DENDROLOGIE, POSUDKY, ÚDRŽBA, ARBORISTIKA,...